Tìm kiếm nâng cao

Tin đăng mới nhất

Ngày 05/05/2021

Bán tàu khách

Trọng tải:

Giá: 1.100.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/04/2021

CẦN THUÊ TÀU BIỂN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 22/01/2021

**ĐỘNG CƠ THỦY DIESEL CUMMINS NTA 855 - M**

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/01/2021

Cần bán 1 tàu đẩy và 4 sàn lan ( 2200 tấn )

Trọng tải:

Giá: 6.600.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 19/01/2021

Du thuyền Sealine T50

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 19/01/2021

Tàu chở khách SeaRay 2018 - 42k

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 11/12/2020

Bán tàu hàng rời size 1v

Trọng tải:

Giá: 3 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 01/12/2020

Bán máy gõ rỉ tàu biển

Trọng tải:

Giá: 30.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 22/10/2020

Thuyền hơi đáy cứng nhập khẩu ZODIAC PRO 7 (Like New 99%)

Trọng tải:

Giá: 1.700.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/10/2020

Cung cấp Hải đồ Anh - VN

Trọng tải:

Giá: 900.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/10/2020

Ấn phẩm hàng hải

Trọng tải:

Giá: 1.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 17/09/2020

Du thuyền 12 mét - Gran Turismo 40 Volvo D4 2x300HP

Trọng tải:

Giá: 10.500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 09/09/2020

Cần mua tàu nạo vét đường biển

Trọng tải:

Giá: 10.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần thuê tàu sông

Trọng tải:

Giá: 200.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần thuê tàu hàng rời

Trọng tải:

Giá: 400.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229