Tìm kiếm nâng cao

Tàu dưới 10,000 DWT Tàu dưới 10,000 DWT

Ngày 18/01/2024

CẦN BÁN TÀU HÀNG 4K3 CHẠY QUỐC TẾ

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 22/12/2023

CẦN BÁN TÀU 4K SÔNG BIỂN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 21/12/2023

EM SB 2011 XINH ĐẸP

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 27/11/2023

CẦN BÁN SB 4000T

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 21/08/2020

Cần thuê Sà lan - Bông tông

Trọng tải:

Giá: 500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229