Tìm kiếm nâng cao

Vật tư thiết bị Mua bán thiết bị (21)

BÁN DÂY CÁP ĐIỆN CHỐNG CHÁY NỔ CHO TÀU BIỂN - TÀU DẦU - TÀU HÓA CHẤT

TOÀN BỘ SẢN PHẨM NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC. SẢN PHẨM ĐÃ ĐẠT CHUẨN VÀ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ BỞI ĐĂNG KIỂM BUREAU VERITAS (BV)

 • BÁN DÂY CÁP ĐIỆN CHỐNG CHÁY NỔ CHO TÀU BIỂN - TÀU DẦU - TÀU HÓA CHẤT
 • BÁN DÂY CÁP ĐIỆN CHỐNG CHÁY NỔ CHO TÀU BIỂN - TÀU DẦU - TÀU HÓA CHẤT
 • BÁN DÂY CÁP ĐIỆN CHỐNG CHÁY NỔ CHO TÀU BIỂN - TÀU DẦU - TÀU HÓA CHẤT
Giá: Thỏa thuận VND (Có thỏa thuận)
Giá: Thỏa thuận VND (Có thỏa thuận)
Mô tả chi tiết:
Tải trọng:

Tuổi tàu:

Năm đóng tàu:

Địa chỉ:

Mã tin:

TT-10669

Lượt xem:

2205

Loại tàu:

Tàu khác

Khoảng giá:

5-10 triệu

Ngày cập nhật:

05/03/2022

Ngày hết hạn:

01/04/2032

Thông tin chi tiết:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT VIỆT CUNG CẤP SẢN PHẨM DÂY CÁP ĐIỆN CHỐNG CHÁY NỔ CHO TÀU BIỂN - TÀU DẦU - TÀU HÓA CHẤT

TOÀN BỘ SẢN PHẨM NHẬP KHẨU TỪ HÀN QUỐC. SẢN PHẨM ĐÃ ĐẠT CHUẨN VÀ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ BỞI ĐĂNG KIỂM BUREAU VERITAS (BV)

Thông tin chi tiết sản phẩm bao gồm:

I. Cáp điện 1 lõi

 1. Dây cáp lưới bọc thép – SPYC 1x2.5
 2. Dây cáp lưới bọc thép, bọc nhựa – SPYCY 1x2.5
 3. Dây cáp lưới bọc thép – SPYC 1x4
 4. Dây cáp lưới bọc thép – SPYC 1x6
 5. Dây cáp lưới bọc thép – SPYC 1x10
 6. Dây cáp lưới bọc thép – SPYC 1x16
 7. Dây cáp lưới bọc thép – SPYC 1x25
 8. Dây cáp lưới bọc thép, bọc nhựa – SPYCY 1x25
 9. Dây cáp lưới bọc thép – SPYC 1x35
 10. Dây cáp lưới bọc thép – SPYC 1x50
 11. Dây cáp lưới bọc thép – SPYC 1x70
 12. Dây cáp lưới bọc thép – SPYC 1x120

II. Cáp điện 2 lõi

 1. Dây cáp lưới bọc lưới thép – DPYC 2x1.5
 2. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-DPYC 2x1.5
 3. Dây cáp lưới bọc lưới thép, bọc nhựa – DPYCY 2x1.5
 4. Dây cáp lưới bọc lưới thép, bọc nhựa, chậm cháy – FA-DPYCY 2x1.5
 5. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chống cháy – FR-DPYC 2x1.5
 6. Dây cáp lưới bọc lưới thép – DPYC 2x2.5
 7. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-DPYC 2x2.5
 8. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy, bọc nhựa – FA-DPYCY 2x2.5
 9. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chống cháy – FR-DPYC 2x2.5
 10. Dây cáp lưới bọc lưới thép, bọc nhựa – DPYCY 2x2.5
 11. Dây cáp lưới bọc lưới thép – DPYC 2x4
 12. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-DPYC 2x4
 13. Dây cáp lưới bọc lưới thép – FR-DPYC 2x4
 14. Dây cáp lưới bọc lưới thép – DPYC 2x6
 15. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chống cháy – FR-DPYC 2x6
 16. Dây cáp lưới bọc lưới thép – DPYC 2x10
 17. Dây cáp lưới bọc lưới thép – DPYC 2x16
 18. Dây cáp lưới bọc lưới thép – DPYC 2x25

III. Cáp điện 3 lõi

 1. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x1.5
 2. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-TPYC 3x1.5
 3. Dây cáp lưới bọc lưới thép, bọc nhựa – TPYCY 3x1.5
 4. Dây cáp lưới bọc lưới thép – FDPYC 4x1,5
 5. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x2.5
 6. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-TPYC 3x2.5
 7. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x4
 8. Dây cáp lưới bọc lưới thép – FA-TPYC 3x4
 9. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x6
 10. Dây cáp lưới bọc lưới thép – FA-TPYC 3x6
 11. Dây cáp lưới bọc lưới thép, bọc nhựa – FA-TPYCY 3x6
 12. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x10
 13. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x16
 14. Dây cáp lưới bọc lưới thép – FA-TPYC 3x16
 15. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-TPYC 3x16
 16. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x25
 17. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x35
 18. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x50
 19. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy, bọc nhựa – FA-TPYCY 3x50
 20. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x70
 21. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x95
 22. Dây cáp lưới bọc lưới thép – TPYC 3x150

IV. Cáp điện tín hiệu, nhiều lõi

 1. Dây cáp lưới bọc lưới thép, (cáp tín hiệu) – TTPYC 1P*0.75
 2. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-TTPYC 1p*0.75
 3. Dây cáp lưới bọc lưới thép, (cáp chống nhiễu) – FA-TTPYCSLA 1P*0.75
 4. Dây cáp lưới bọc lưới thép, (chống nhiễu, bọc PVC) – FA-TTPYCYSLA 1P*0,75
 5. Dây cáp lưới bọc lưới thép – FA-TTPYC 2Px0.75
 6. Dây cáp lưới bọc lưới thép, (chống nhiễu, bọc nhựa) – FA-TTPYCYSLA 2Px0.75
 7. Dây cáp lưới bọc lưới thép – MPYC 2x1
 8. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-MPYC 2x1
 9. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy, bọc nhựa – FA-MPYCY 2x1
 10. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chống nhiễu – MPYCSLA 2x1
 11. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chống nhiễu, chậm cháy – FA-MPYCSLA  2x1
 12. Dây cáp lưới bọc lưới thép – MPYC 4x1
 13. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-MPYC 4x1
 14. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy, bọc nhựa – FA-MPYC 4x1
 15. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy, chống nhiễu – FA-MPYCSLA 4x1
 16. Dây cáp lưới bọc lưới thép – MPYC 5x1
 17. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-MPYC 5X1
 18. Dây cáp lưới bọc lưới thép – MPYC 7x1
 19. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-MPYC 7x1
 20. Dây cáp lưới bọc lưới thép – MPYC 9x1
 21. Dây cáp lưới bọc lưới thép – MPYC 10x1
 22. Dây cáp lưới bọc lưới thép – MPYC 12x1
 23. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-MPYC 12x1
 24. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy, bọc nhựa – FA-MPYC 12x1
 25. Dây cáp lưới bọc lưới thép – MPYC 19x1
 26. Dây cáp lưới bọc lưới thép – FA-MPYC 19x1
 27. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy, bọc nhựa – FA-MPYC 19x1
 28. Dây cáp lưới bọc lưới thép – MPYC 27x1
 29. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy – FA-MPYCY 27x1
 30. Dây cáp lưới bọc lưới thép, chậm cháy, bọc nhựa – FA-MPYCY 27x1
 31. Dây cáp lưới bọc lưới thép – MPYC 37x1

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ nhận báo giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT VIỆT

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Phòng 803 tòa nhà APOLLO, Lô 8A Đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0904766229

 

Thông tin liên hệ:
Người liên hệ :

CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT VIỆT

Địa chỉ :

Phòng 803 tòa nhà APOLLO, Lô 8A Đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại :

0904766229

Thông tin người đăng

MUABANTAU.COM

MUABANTAU.COM

Quận Hải An

0962366229

taumuaban@gmail.com

Dành cho quảng cáo
Dành cho quảng cáo

Gửi thông tin đăng ký

CÁC TIN CÙNG TIÊU CHÍ TÌM KIẾM

CẦN BÁN ĐỊNH VỊ - HẢI ĐỒ 2HAND

CẦN BÁN ĐỊNH VỊ - HẢI ĐỒ 2HAND

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

MÁY BƠM NHẬT BÃI

MÁY BƠM NHẬT BÃI

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

ĐẠI LÝ SƠN TÀU BIỂN HẢI PHÒNG

ĐẠI LÝ SƠN TÀU BIỂN HẢI PHÒNG

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

BÁN THANG RỜI TỰ CHẾ CHO TÀU BIỂN SIZE 3-5K

BÁN THANG RỜI TỰ CHẾ CHO TÀU BIỂN SIZE 3-5K

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

CUNG CẤP ALUMINIUM ANODE

CUNG CẤP ALUMINIUM ANODE

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

CUNG CẤP CHEMICAL APLICATOR

CUNG CẤP CHEMICAL APLICATOR

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

CUNG CẤP COOOKING HOT PLATE ( MẶT BẾP ĐIỆN)

CUNG CẤP COOOKING HOT PLATE ( MẶT BẾP ĐIỆN)

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

Đại lý sơn Hải Phòng

Đại lý sơn Hải Phòng

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

CUNG CẤP VẬT TƯ TÀU

CUNG CẤP VẬT TƯ TÀU

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu: Tàu khác

Tải trọng:

Tuổi tàu:

BÁN CONTAINER CŨ RỖNG, CONTAINER LẠNH VÀ CONTAINER VĂN PHÒNG

BÁN CONTAINER CŨ RỖNG, CONTAINER LẠNH VÀ CONTAINER VĂN PHÒNG

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu: Tàu container

Tải trọng:

Tuổi tàu:

BÁN DÂY CÁP ĐIỆN CHỐNG CHÁY NỔ CHO TÀU BIỂN - TÀU DẦU - TÀU HÓA CHẤT

BÁN DÂY CÁP ĐIỆN CHỐNG CHÁY NỔ CHO TÀU BIỂN - TÀU DẦU - TÀU HÓA CHẤT

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu: Tàu khác

Tải trọng:

Tuổi tàu:

DV Hệ Thống Quản Lý An Toàn Và An Ninh Tàu Và Công Ty ( HTQLAT&LĐHH / SMC-ISSP-MLC-DOC)

DV Hệ Thống Quản Lý An Toàn Và An Ninh Tàu Và Công Ty ( HTQLAT&LĐHH / SMC-ISSP-MLC-DOC)

Giá bán: 15 triệu VND

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

Bên em chuyên cung cấp đầy đủ Ba Lăng

Bên em chuyên cung cấp đầy đủ Ba Lăng

Giá bán: Thỏa thuận

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

Ấn phẩm Hàng Hải-Nhật Ký Tàu Biển

Ấn phẩm Hàng Hải-Nhật Ký Tàu Biển

Giá bán: 1 triệu VND

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

Cung cấp Hải đồ - Ấn Phẩm - Nhật ký Hàng Hải

Cung cấp Hải đồ - Ấn Phẩm - Nhật ký Hàng Hải

Giá bán: 900.000 VND

Loại tàu:

Tải trọng:

Tuổi tàu:

Bộ Phòng Cháy Chữa Cháy ( PCCC)

Bộ Phòng Cháy Chữa Cháy ( PCCC)

Giá bán: 800.000 VND

Loại tàu: Tàu dịch vụ

Tải trọng:

Tuổi tàu: