Tìm kiếm nâng cao

Mua bán tàu Tin cần bán (27)

Ngày 18/01/2024

CẦN BÁN TÀU HÀNG 4K3 CHẠY QUỐC TẾ

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 30/07/2021

BÁN TÀU VR-SI-SII-TT 1938MT

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 22/07/2021

CẦN BÁN VR-SII / 811 MT

Trọng tải:

Giá: 3.500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/07/2021

CẦN BÁN VR-SB / 7568MT

Trọng tải:

Giá: 78.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/07/2021

CẦN BÁN VR-SII / 1299 MT

Trọng tải:

Giá: 6.100.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/07/2021

CẦN BÁN TÀU VR-SI 980MT

Trọng tải:

Giá: 6.300.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 18/07/2021

CẦN BÁN TÀU 3.071 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 13.500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 16/07/2021

CẦN BÁN TÀU 5.854,6 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 29.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 15/07/2021

CẦN BÁN TÀU BULK CARRIER 3.2 VẠN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 15/07/2021

CẦN BÁN TÀU 3.676 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 17.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 13/07/2021

CẦN BÁN TÀU 3.000 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 13.500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 30/05/2024

CẦN BÁN TÀU BIỂN Ở HẢI PHÒNG

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 13/05/2024

HẢI PHÒNG - BÁN TẦU BIỂN HẠ CẤP SB

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 17/04/2024

Cần mua tàu lai

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 12/04/2024

CẦN BÁN Thuyền câu Yamaha FR-23

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/04/2024

Thanh lý Tàu câu nhật

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229