Tìm kiếm nâng cao

Vật tư thiết bị (7)

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 01/12/2020

Bán máy gõ rỉ tàu biển

Trọng tải:

Giá: 30.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/10/2020

Cung cấp Hải đồ Anh - VN

Trọng tải:

Giá: 900.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/10/2020

Ấn phẩm hàng hải

Trọng tải:

Giá: 1.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 22/01/2021

**ĐỘNG CƠ THỦY DIESEL CUMMINS NTA 855 - M**

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/01/2021

Cần bán 1 tàu đẩy và 4 sàn lan ( 2200 tấn )

Trọng tải:

Giá: 6.600.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 24/08/2020

Bộ Phòng Cháy Chữa Cháy ( PCCC)

Trọng tải:

Giá: 800.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229