Tìm kiếm nâng cao

Thuê tàu (7)

Ngày 17/03/2023

CẦN THUÊ TÀU HÀNG SIZE 7K

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 17/03/2023

CÓ NHU CẦU THUÊ GẤP TÀU HÀNG SIZE 5K

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 17/03/2023

CẦN THUÊ 2 TÀU HÀNG SIZE 4K2

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần thuê tàu SB 1k-3k

Trọng tải:

Giá: 500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 24/08/2020

Cần thuê tàu Tank (chở hóa chất)

Trọng tải:

Giá: 1.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 21/08/2020

Cần thuê Sà lan - Bông tông

Trọng tải:

Giá: 500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/08/2020

CẦN THUÊ TÀU BIỂN

Trọng tải:

Giá: 600.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229