Tìm kiếm nâng cao

Mua bán tàu (25)

Ngày 22/10/2020

Thuyền hơi đáy cứng nhập khẩu ZODIAC PRO 7 (Like New 99%)

Trọng tải:

Giá: 1.700.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 17/09/2020

Du thuyền 12 mét - Gran Turismo 40 Volvo D4 2x300HP

Trọng tải:

Giá: 10.500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 17/09/2020

Cần mua tàu SB

Trọng tải:

Giá: 10.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 11/12/2020

Bán tàu hàng rời size 1v

Trọng tải:

Giá: 3 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 15/09/2020

Bán tàu lai

Trọng tải:

Giá: 5.500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần mua tàu Size 3k2 nội địa

Trọng tải:

Giá: 8.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần mua gấp 10-50.000 DWT

Trọng tải:

Giá: 30.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 01/09/2020

Bán tàu cá vỏ gỗ - 800cv - máy cummin

Trọng tải:

Giá: 2.100.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 29/08/2020

Cần mua cần cẩu nổi 2500T

Trọng tải:

Giá: 1.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 24/08/2020

Sà lan 2600 MTS

Trọng tải:

Giá: 1.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/01/2021

Bán bộ thuyền đi câu

Trọng tải:

Giá: 34.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 19/01/2021

Du thuyền Sealine T50

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Tàu 368 khách

Ngày 19/01/2021

Tàu 368 khách

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 19/01/2021

Tàu chở khách SeaRay 2018 - 42k

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 21/09/2020

Thuyền hơi đáy cứng nhập khẩu ZODIAC MEDLINE 7.5

Trọng tải:

Giá: 2.700.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 09/09/2020

Cần mua tàu nạo vét đường biển

Trọng tải:

Giá: 10.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229