Tìm kiếm nâng cao

Mua bán tàu (34)

Ngày 18/01/2024

CẦN BÁN TÀU HÀNG 4K3 CHẠY QUỐC TẾ

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 30/07/2021

BÁN TÀU VR-SI-SII-TT 1938MT

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 22/07/2021

CẦN BÁN VR-SII / 811 MT

Trọng tải:

Giá: 3.500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/07/2021

CẦN BÁN VR-SB / 7568MT

Trọng tải:

Giá: 78.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/07/2021

CẦN BÁN TÀU VR-SI 980MT

Trọng tải:

Giá: 6.300.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 18/07/2021

CẦN MUA SB TỪ 3000 MT

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 18/07/2021

CẦN BÁN TÀU 3.071 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 13.500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 16/07/2021

CẦN BÁN TÀU 5.854,6 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 29.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 15/07/2021

CẦN MUA TÀU BULK CARRIER SIZE 3-5 VẠN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 15/07/2021

CẦN BÁN TÀU BULK CARRIER 3.2 VẠN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 15/07/2021

CẦN BÁN TÀU 3.676 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 17.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 14/07/2021

CẦN MUA TÀU 2000-3000 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 13/07/2021

CẦN MUA TÀU 5.000MT ĐỜI 2014 TRỞ LÊN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 13/07/2021

CẦN BÁN TÀU 3.000 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 13.500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 24/10/2023

TÌM MUA TÀU DẦU SIZE 3.000 TẤN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229