Tìm kiếm nâng cao

Tàu dưới 3,200 DWT Tàu dưới 3,200 DWT

Ngày 14/07/2021

CẦN MUA TÀU 2000-3000 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 24/10/2023

TÌM MUA TÀU DẦU SIZE 3.000 TẤN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần mua tàu Size 3k2 nội địa

Trọng tải:

Giá: 8.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 07/03/2024

Cần bán tàu 120T

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 21/02/2024

CẦN BÁN 1 CON HẢI DƯƠNG 780 TẤN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/12/2023

CẦN BÁN TÀU 3,2K

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 13/12/2023

Bán xà lan 600 tấn

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 06/12/2023

CẦN BÁN SB 3200T

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 27/11/2023

CẦN BÁN SÀ LAN HÀNG KHÔ 1300T

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 24/11/2023

CẦN THUÊ TÀU CHÕ TỰ HÀNH

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần thuê tàu SB 1k-3k

Trọng tải:

Giá: 500.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229