Tìm kiếm nâng cao

Tàu trên 10,000 DWT Tàu trên 10,000 DWT

Ngày 20/04/2021

CẦN THUÊ TÀU BIỂN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 11/12/2020

Bán tàu hàng rời size 1v

Trọng tải:

Giá: 3 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần mua gấp 10-50.000 DWT

Trọng tải:

Giá: 30.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 21/08/2020

Bán gấp tàu SB 1v5

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/08/2020

CẦN THUÊ TÀU BIỂN

Trọng tải:

Giá: 600.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229