Tìm kiếm nâng cao

Mua bán tàu Tin cần mua tàu (11)

Ngày 20/07/2021

CẦN MUA VR-SB 2000-3000 MT

Trọng tải:

Giá: 10.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 18/07/2021

CẦN MUA TÀU CÁT 500K

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 18/07/2021

CẦN MUA SB TỪ 3000 MT

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 15/07/2021

CẦN MUA TÀU BULK CARRIER SIZE 3-5 VẠN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 14/07/2021

CẦN MUA TÀU 2000-3000 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 13/07/2021

CẦN MUA TÀU 5.000MT ĐỜI 2014 TRỞ LÊN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần mua tàu Size 3k2 nội địa

Trọng tải:

Giá: 8.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần mua gấp 10-50.000 DWT

Trọng tải:

Giá: 30.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 29/08/2020

Cần mua tàu lai 3500HP

Trọng tải:

Giá: 5.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 24/08/2020

Tìm mua tàu tank & tàu hàng rời

Trọng tải:

Giá: 10.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229