Tìm kiếm nâng cao

Mua bán tàu Tin cần mua tàu (17)

Ngày 22/07/2021

CẦN MUA VR-SB / 500 MT

Trọng tải:

Giá: 2.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/07/2021

CẦN MUA VR-SB 2000-3000 MT

Trọng tải:

Giá: 10.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 19/07/2021

CẦN MUA TÀU CẮT SẮT VỤN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 18/07/2021

CẦN MUA TÀU 10.000-12.000 DWT BULK CARRIER

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 18/07/2021

CẦN MUA TÀU CÁT 500K

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 18/07/2021

CẦN MUA SB TỪ 3000 MT

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 15/07/2021

CẦN MUA TÀU BULK CARRIER SIZE 3-5 VẠN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 14/07/2021

CẦN MUA TÀU 2000-3000 MT HẠN CHẾ 3

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 13/07/2021

CẦN MUA TÀU 5.000MT ĐỜI 2014 TRỞ LÊN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần mua tàu Size 3k2 nội địa

Trọng tải:

Giá: 8.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/09/2020

Cần mua gấp 10-50.000 DWT

Trọng tải:

Giá: 30.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 12/09/2021

CẦN MUA TÀU HẠNG 2

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 27/06/2021

Cần mua tàu ĐK 1400-1800

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 25/06/2021

Cần mua tàu đóng sau năm 2005

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 29/08/2020

Cần mua tàu lai 3500HP

Trọng tải:

Giá: 5.000.000.000 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229