Tìm kiếm nâng cao

Mua bán tàu Tin cần bán (28)

Ngày 27/03/2024

Cần bán CANO ở Phú Quốc

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 07/03/2024

Cần bán tàu 120T

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 21/02/2024

CẦN BÁN 1 EM S1,S2 NĂM 2019

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 21/02/2024

CẦN BÁN 1 CON HẢI DƯƠNG 780 TẤN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 08/01/2024

CẦN BÁN TÀU SB 8000 TẤN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 22/12/2023

CẦN BÁN TÀU 4K SÔNG BIỂN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 22/12/2023

BÁN TÀU 53.000T

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 21/12/2023

EM SB 2011 XINH ĐẸP

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 20/12/2023

CẦN BÁN TÀU 3,2K

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 27/11/2023

CẦN BÁN SÀ LAN HÀNG KHÔ 1300T

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 27/11/2023

CẦN BÁN SB 4000T

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 21/08/2020

Cần bán tàu hút

Trọng tải:

Giá: 1 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229