Tìm kiếm nâng cao

Mua bán tàu Tin cần bán (26)

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 23/05/2023

CANO NGỌC LINH SẢN XUẤT CÁC MẪU CANO ĐA DẠNG

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 30/11/2022

CẦN BÁN TÀU CHỞ HÀNG KHÔ 6290 GT

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 05/10/2022

CẦN BÁN TÀU KÉO

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 01/08/2021

BÁN TÀU VR-SI 2189MT

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 06/07/2021

CẦN BÁN RoRo/RoLo GC - 3,530 DWT - 1979 GERMAN

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 05/07/2021

CẦN BÁN OIL PRODUCT TANKER*

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 05/07/2021

CẦN BÁN CHEMICAL TANKER

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 02/07/2021

CẦN BÁN GENERAL CARGO - 5K DWT / 1998 / GERMANY

Trọng tải:

Giá: 0 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229

Ngày 21/08/2020

Cần bán tàu hút

Trọng tải:

Giá: 1 VND

Hotline tư vấn

0962.366.229