Tìm kiếm nâng cao

Tin tức

TƯ VẤN SỦA ĐỔI CẬP NHẬT SỔ TAY QUẢN LÝ AN NINH MẠNG HÀNG HẢI (MARITIME CYBER SECURITY MANAGEMENT MANUA)

Cập nhật: 04-01-2021 | Lượt xem: 3151 | Tin tức


Từ sau ngày 01/01/2021, khi thực hiện đánh giá lần đầu, hàng năm hoặc cấp mới DOC đối với các công ty vận tải biển quốc tế, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ đánh giá việc cập nhật hệ thống SMS và triển khai thực hiện của các Công ty đối với quản lý rủi ro mạng phù hợp với các hướng dẫn của IMO.

TƯ VẤN TRIỂN KHAI CẬP NHẬT

SỔ TAY QUẢN LÝ AN NINH MẠNG HÀNG HẢI

(MARITIME CYBER SECURITY MANAGEMENT MANNUAL)

& SỔ TAY QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ LAO ĐỘNG HÀNG HẢI - LIÊN QUAN AN NINH MẠNG

Tại thông báo kỹ thuật số 014TI/18TB, ngày 07 tháng 08 năm 2018, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã gửi Công ty vận tải biển có tàu hoạt động tuyến Quốc tế văn bản số 3943/ĐKVN-VRQC ngày 02/7/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc quản lý rủi ro về an toàn và an ninh mạng trên tàu biển hoạt động tuyến quốc tế.
Từ sau ngày 01/01/2021, khi thực hiện đánh giá lần đầu, hàng năm hoặc cấp mới DOC đối với các công ty vận tải biển quốc tế, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ đánh giá việc cập nhật hệ thống SMS và triển khai thực hiện của các Công ty đối với quản lý rủi ro mạng phù hợp với các hướng dẫn của IMO.
Cập nhật các Quy trình:

- Chính sách an ninh mạng

- Quy trình tổ chức trách nhiệm quyền hạn

- Quy trình tuyển dụng đào tạo

- Quy trình đánh giá nội bộ

- Quy trình soát xét lãnh đạo

- Quy trình bảo dưỡng

- Quy trình cấp giấy phép làm việc

- Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp công ty và tàu

- Quy trình đánh giá rủi ro

- Quy trình kiểm soát các hoạt động thiết yếu trên tàu

Một số tài liệu liên quan quý công ty có thể tham khảo:

- Thông báo: Quản lý rủi ro mạng hàng hải trong hệ thống quản lý tàu biển SMS trung tâm VRQC

- Thống báo: Quản lý rủi ro an toàn an ninh mạng hàng hải VR

- Thông báo: Quản lý rủi ro mạng hàng hải trong hệ thống quản lý an toàn tàu biển của Cục đăng kiểm Việt Nam

Nghị Quyết MSC.428(98) Song ngữ

- Sổ tay quản lý an ninh mạng hàng hải

Chi tiết nội dung cập nhật xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.

Chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT VIỆT

Địa chỉ giao dịch: Phòng 803 Tòa nhà APOLLO Số 10A1 Lô 8A Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Tel: 0904 766 229

Website: nhatvietjsc.com     Email: nhatvietmarine@gmail.com