Đầu Trang

0904766229

Zalo Chat

Logo top

Vật tư thiết bị (13)

Cung ứng vật tư mau hỏng

Các loại

1,000,000 VNĐ
HP-166

Thiết bị cứu sinh - cứu hỏa

Các loại

1,000,000 VNĐ
HP-167

Phụ tùng vật tư boong

Các loại

1,000,000 VNĐ
HP-168

Vật tư máy

Các loại

1,000,000 VNĐ
HP-169

Ván ống tàu biển

Các loại

1,000,000 VNĐ
HP-170

Ấn phẩm nhật ký hàng hải

Các loại

1,000,000 VNĐ
HP-171

Thiết bị VTD

Các loại

1,000,000 VNĐ
HP-172

Thiết bị BWMS-TLC50 VERSION 1

Thiết bị không phòng nổ

65,000 USD
HP-159

Thiết bị BWMS-TLC100 VERSION 1

Thiết bị không phòng nổ

72,000 USD
HP-160

Thiết bị BWMS-TLC150 VERSION 1

Thiết bị không phòng nổ

88,000 USD
HP-161

Thiết bị BWMS-TLC200 VERSION 1

Thiết bị không phòng nổ

92,000 USD
HP-162

Thiết bị BWMS-TLC250 VERSION 1

Thiết bị không phòng nổ

95,000 USD
HP-163

Thiết bị BWMS-TLC500 VERSION 1

Thiết bị không phòng nổ

125,000 USD
HP-164
Loadding