Đầu Trang

0904766229

Zalo Chat

Logo top

Tàu dưới 10.000 DWT (40)

BÁN TÁU SB 6K

tàu hàng nội địa

30,500,000,000 VNĐ
HP-134

CẦN BÁN TÀU DWT 9.727 MT

BULK

0 Thỏa thuận
HP-127

BÁN TÀU DWT 6,934 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-130

BÁN TÀU DWT 8,514 MTS

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-132

BÁN TÀU DWT 5.476 MT

LIMESTONE CARRIER

0 Thỏa thuận
HP-116

BÁN TÀU DWT 5.721 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-117

BÁN TÀU DWT 6.502 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-118

BÁN TÀU DWT 6.984 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-119

BÁN TÀU DWT 7.061 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-120

BÁN TÀU DWT 7.732 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-121

BÁN TÀU DWT 7.919 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-122

BÁN TÀU DWT 7.929 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-123

BÁN TÀU DWT 8.559 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-124

BÁN TÀU DWT 8.773 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-125

BÁN TÀU DWT 9.727 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-126

Bán tàu 7 tàu SB

4000-7000T

0 Thỏa thuận
HP-114

Bán tàu 6000 DWT

Flag Hong Kong

0 Thỏa thuận
HP-92

Bán tàu 6000 DWT

Flag Hong Kong

0 Thỏa thuận
HP-93

Bán tàu DWT 9051 TONS

Flag Panama

0 Thỏa thuận
HP-98

Bán tàu DWT 8763 TONS

Flag Panama

0 Thỏa thuận
HP-103

Bán tàu DWT 8662 TONS

Flag Hong Kong

0 Thỏa thuận
HP-105

Bán tàu DWT 9034 TONS

Panama

0 Thỏa thuận
HP-106

Cần tìm tàu biển 1 hầm

3400-4000 Tấn

0 Thỏa thuận
HP-90

Cho thuê tàu 5000 DWT

Tàu không cẩu

0 Thỏa thuận
HP-86

Bán tàu 5000 DWT

Tàu không cẩu

31,000,000,000 VNĐ
HP-87

Cho thuê tàu 7200 DWT

Tàu hàng rời

1,500,000,000 VNĐ/Tháng
HP-88

Bán tàu 5200 DWT

Tàu hàng rời

24,000,000,000 VNĐ
HP-89

Cần mua tàu 5200 T

Có cẩu

0 Thỏa thuận
HP-77

Cần mua tàu 4000-5300 DWT

Tàu hàng rời

0 Thỏa thuận
HP-78

Cần thuê tàu 4000-5300 DWT

Tàu hàng rời

0 Thỏa thuận
HP-79

Cần mua gấp 10 Sà lan

Sà lan - Bông tông

0 Thỏa thuận
HP-74

Cần thuê tàu biển

Size 3200-5000 DWT

0 Thỏa thuận
HP-57

Cần mua tàu

7200 DWT

0 Thỏa thuận
HP-58

Cần thuê tàu 7200 DWT

Cần thuê gấp

0 Thỏa thuận
HP-59

Cần thuê biển 3200 DWT

Tàu hàng nội địa

0 Thỏa thuận
HP-50

Cần mua tàu 3.200 DWT

Cần mua tàu 3.200 DWT

0 Thỏa thuận
HP-3

Cần mua tàu Size 4000 - 7000 DWT

Cần mua tàu biển nội địa

0 Thỏa thuận
HP-8

Cần mua tàu SB

Cần mua tàu SB Size 4000-7000 DWT

0 Thỏa thuận
HP-12

Cần thuê tàu SB

Size 4000-7000 DWT

0 Thỏa thuận
HP-16

Cần thuê tàu hàng nội địa

Size 4000-7000 DWT

0 Thỏa thuận
HP-17
Loadding