Đầu Trang

0904766229

Zalo Chat

Logo top

Mua bán tàu (66)

Bán tàu SB 6k

Năm đóng 2010 hoán cải 2017

30,500,000,000 VNĐ
HP-142

Bán tàu nội địa 2k

Bán gấp 02 tàu

27,000,000,000 VNĐ
HP-139

Bán, đóng mới tàu cá

Toàn Quốc

2,500,000,000 VNĐ
HP-140

Cần mua Sà lan

Bong tong 100-150m2

0 Thỏa thuận
HP-141

Cần bán tàu sông S1

1300 Tấn khu vực phía bắc

5,700,000,000 VNĐ
HP-136

Cần bán tàu sông

Tàu sông

0 Thỏa thuận
HP-137

Cần mua tàu sông

Khu vực Phía bắc

3,000,000,000 VNĐ
HP-138

Mua tàu phá dỡ

Các loại tàu

0 Thỏa thuận
HP-135

BÁN TÁU SB 6K

tàu hàng nội địa

30,500,000,000 VNĐ
HP-134

CẦN BÁN TÀU DWT 9.727 MT

BULK

0 Thỏa thuận
HP-127

BÁN TÀU DWT 10.058 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-128

BAN TÀU DWT 10.058 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-129

BÁN TÀU DWT 6,934 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-130

BÁN TÀU DWT 10,620 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-131

BÁN TÀU DWT 8,514 MTS

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-132

BÁN TÀU DWT 5.476 MT

LIMESTONE CARRIER

0 Thỏa thuận
HP-116

BÁN TÀU DWT 5.721 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-117

BÁN TÀU DWT 6.502 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-118

BÁN TÀU DWT 7.061 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-120

BÁN TÀU DWT 7.732 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-121

BÁN TÀU DWT 7.919 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-122

BÁN TÀU DWT 7.929 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-123

BÁN TÀU DWT 8.559 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-124

BÁN TÀU DWT 8.773 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-125

BÁN TÀU DWT 9.727 MT

GENERAL CARGO

0 Thỏa thuận
HP-126

Bán tàu 7 tàu SB

4000-7000T

0 Thỏa thuận
HP-114

Bán tàu biển nội địa

3200 T

0 Thỏa thuận
HP-115

Bán tàu 6000 DWT

Flag Hong Kong

0 Thỏa thuận
HP-92

Bán tàu 6000 DWT

Flag Hong Kong

0 Thỏa thuận
HP-93

Bán tàu DWT: 13,030 TONS

Flag Hong Kong

0 Thỏa thuận
HP-94
Loadding