Đầu Trang

0904766229

Zalo Chat

Logo top

Mua bán tàu (24)

Bán tàu dầu 3200 DWT

Cần bán

0 Thỏa thuận
HP-80

Cần mua tàu 5200 T

Có cẩu

0 Thỏa thuận
HP-77

Cần mua tàu 4000-5300 DWT

Tàu hàng rời

0 Thỏa thuận
HP-78

Cần mua tàu cấp dầu

Xà lan dầu

0 Thỏa thuận
HP-67

Bán Cano

Cần bán gấp

0 Thỏa thuận
HP-69

Cần bán tàu sông

Sà lan tự hành

0 Thỏa thuận
HP-70

Cần mua tàu lai kéo

Cần gấp 10 tàu

0 Thỏa thuận
HP-73

Cần mua gấp 10 Sà lan

Sà lan - Bông tông

0 Thỏa thuận
HP-74

Cần bán tàu cát 240k

Tàu cát 240k

1,150,000,000 VNĐ
HP-75

Bán xà lan

Tại Long An

4,200,000,000 VNĐ
HP-76

Bán sà lan sông

110 tấn đóng tại Ô Môn năm 2013

700,000,000 VNĐ
HP-62

Bán tàu du lịch

Cần bán gấp

3,500,000,000 VNĐ
HP-65

Cần mua tàu sông

tàu 250 khối

700,000,000 VNĐ
HP-66

Cần mua tàu

7200 DWT

0 Thỏa thuận
HP-58

Bán tàu hàng 3000 DWT

Bán tàu hàng 3000 DWT

13,000,000,000 VNĐ
HP-56

Bán bông tông cẩu

Bán bông tông cẩu

0 Thỏa thuận
HP-51

Bán du thuyền

Bán du thuyền

0 Thỏa thuận
HP-52

Bán tảu 1000 tấn

Bán tảu 1000 tấn

1,000,000,000 VNĐ
HP-1

Cần mua tàu 2000 T

Cần mua tàu 2000 DWT

0 Thỏa thuận
HP-2

Cần mua tàu 3.200 DWT

Cần mua tàu 3.200 DWT

0 Thỏa thuận
HP-3

Cần mua tàu sông 1000 T

Cần mua tàu sông 1000 T

0 Thỏa thuận
HP-6

Cần mua tàu Size 4000 - 7000 DWT

Cần mua tàu biển nội địa

0 Thỏa thuận
HP-8

Cần mua tàu SB

Cần mua tàu SB Size 4000-7000 DWT

0 Thỏa thuận
HP-12

Cần mua tàu cát 300-350 T

Cần mua tàu cát 300-350 T

0 Thỏa thuận
HP-14
Loadding